Projektledelse

– Projekter gennemført i ønsket kvalitet, til tiden og til aftalt økonomi

I projekter er der ofte mange interessenter, der skal håndteres så som myndigheder, instanser, brugerorganisation, sikkerhedsorganisation, ingeniører, arkitekter og entreprenører. Mange virksomheder har ikke de nødvendige ressourcer, erfaring eller de tværfaglige kompetencer, der kræves for at gennemføre projekter med håndtering af mange interessenter. Hos Aconsil har vi erfaring indenfor projekter med høj kompleksitet og i særdeleshed indenfor proces- og farmaceutisk industri. Her er der høje interne og eksterne krav, og der lægges stor vægt på governance/kontrol og præcis kommunikation til styregruppe og øvrige interessenter.

Med udgangspunkt i kundens projekt, organisation og overordnet tidsplan udarbejder Aconsil en strategi for gennemførelse af projektet. Vi fastlægger kvalitet og omfang, samt sørger for tidsplaner, budgetter, indkøbsstrategi, udarbejdelse af projektorganisation, kommunikation og risikostyring. Vi lægger stor vægt på, at vi allerede fra starten får afdækket krav og risici for undgå ubehagelige overraskelser senere i projektet - og vi har god erfaring med at facilitere effektive workshops til afdækning af disse.

Som projektleder anser vi det som vores fornemmeste opgave at gennemføre kundens projekter i den ønskede kvalitet, til tiden og til aftalt økonomi.

Aconsil har erfaring med håndteringen af mange interessenter i komplekse projekter

Aconsil har erfaring med håndteringen af mange interessenter i komplekse projekter

Typiske opgaver vi varetager som projektleder (afhængigt af projektets kompleksitet og kundens organisation):

 • Overordnet projekteksekveringsplan, programplan eller konceptprojekt
 • Projekt scope og kravsafdækning med underopdeling af projekt
 • Afdækning af myndighedskrav og ansøgninger/tilladelser
 • Sikring af overholdelse af arbejdsmiljø- og eksterne miljøkrav samt GMP niveau
 • Udarbejdelse af kvalitetsplan og strategi for kvalificering & validering
 • Interessentanalyse og interessenthåndtering, samt kommunikationsplan
 • Udarbejdelse af projekttidsplan herunder definering af aktiviteter, rækkefølge og estimering af varigheder
 • Afdækning af ressourcebehov og fastlæggelse af projektteam
 • Estimering af projektomkostninger og fastlæggelse af ankerbudget
 • Rapportering og kommunikation på alle niveauer i organisationen
 • Etablering af projektprocedurer og arbejdsprocesser
 • Udarbejdelse af indkøbsstrategi, udbud, evaluering og kontrahering
 • Facilitering af risikoproces herunder identificering af risici, udarbejdelse af mitigeringsplaner, monitorering og rapportering
 • Projektmodning; få det igennem projektfaserne
 • Projektledelse og styring af projektgennemførelse
 • Detailplaner for commissioning og kvalificering herunder koordinering med og inddragelse af driftsorganisationen
 • Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner
 • Overdragelsesplaner til driftsorganisation

Uanset om I har brug for en projektleder helt fra starten til udvikling af konceptløsninger, til at overtage undervejs i projektet, til at bringe et projekt tilbage i kontrol eller noget helt fjerde, vil vi rigtig gerne hjælpe Jer til et succesfuldt projekt.

Kontakt os og lad os få en snak om jeres projektledelsesbehov