Optimering og standardisering af processer

- Når det eksisterende kan gøres smartere

Aconsil kan hjælpe med procesoptimering og standardisering. Ofte kan en virksomhed med fordel vælge at optimere dens eksisterende processer frem for at skulle investere i og implementere nyt udstyr eller ansætte flere medarbejdere. Imidlertid oplever mange af disse virksomheder, at det kan være svært at prioritere indsatsen til løbende forbedringer og optimering i forhold til den løbende drift – der måske tilmed er præget af hyppige brandslukninger.

Hos Aconsil har vi erfaring indenfor ledelse af projekter med henblik på optimering og standardisering af processer – de egentlige produktionsprocesser såvel som virksomhedens interne forretningsgange. Vi anlægger en systematisk og datadrevet tilgang til opgaven, hvor vi anvender en bred vifte af værktøjer og metodikker fra Lean Six-Sigma og Design for Six-Sigma. Typisk kan vi hjælpe virksomheder med at øge produktionskapacitet, reducere produktionstid samt reducere hyppigheden af fejlproduktion.

Vi bruger Lean Six-Sigma- og Design for Six-Sigma-værktøjer til optimering af processer.

Vi bruger Lean Six-Sigma- og Design for Six-Sigma-værktøjer til optimering af processer.

Typiske opgaver vi varetager indenfor optimering og standardisering af processer:

 • Udarbejdelse af projektbeskrivelse omfattende business case, scope, leverancer og tidsplan
 • Udarbejdelse af projektkatalog i tilfælde af underopdeling af projekt
 • Estimering af projektomkostninger
 • Interessentanalyse og -håndtering samt kommunikationsplan
 • Afdækning af ressourcebehov og fastlæggelse af projektteam
 • Facilitering af risikoproces herunder identificering af risici, udarbejdelse af mitigeringsplaner, monitorering og rapportering
 • Projektledelse og styring af projektgennemførelse
 • Rapportering og kommunikation på alle niveauer i organisationen
 • Detaljeret etablering og beskrivelse af kundens udfordring (Voice of the Customer)
 • Definering og opfølgning på Key Performance Indicators
 • Visualisering af data
 • Facilitering af workshops med henblik på proceskortlægning (Value Stream Mapping) til kortlægning af nuværende (Current State) og fremtidig (Future State) proces
 • Udarbejdelse af planer til indhentning af procesdata til etablering af baseline for processen (Voice of the Process)
 • Facilitering af workshops med henblik på afklaring af årsager bag udfordringer med processen
 • Udarbejdelse af statistisk forsøgsdesign og efterfølgende analyse
 • Identificering og prioritering af forbedringsmuligheder
 • Udarbejdelse af plan for pilotafprøvning af forbedringer
 • Validering af procesforbedring
 • Statistisk proceskontrol
 • Planlægning og opfølgning på implementering af forbedringer
 • Support til etablering af SOP'er til fastholdelse af procesforbedringer
 • Overdragelsesplaner til driftsorganisation

Uanset om I har brug for en projektleder til større eller mindre projekter og opgaver indenfor optimering og standardisering, er vi overbeviste om, at vores kompetencer og erfaring kan hjælpe jeres virksomhed.

Med udgangspunkt i jeres udfordring, organisation og overordnet tidsplan udarbejder Aconsil business case og strategi for gennemførelse af projektet. Vi fastlægger scope, kvalitet og omfang samt sørger for tidsplaner, udarbejdelse af projektorganisation, kommunikation og risikostyring. Vi anser det som vores fornemste opgave effektivt at omsætte jeres udfordringer til synlige og velforankrede forbedringer.

Kontakt os og lad os få en snak om jeres behov for procesoptimering.