Bygherrerådgivning

- Din uafhængige og loyale rådgiver

Som bygherre er der mange aspekter og aktiviteter at holde styr på, og der kan være mange fordele i at søge rådgivning til dit byggeprojekt. Vi er din uafhængige og loyale rådgiver som bygherre. Vi sørger for tilretning og fastholdelse af scope, tager projektet igennem bygherrens godkendelsesprocesser, hjælper med at tilføre den governance, der skal til for at minimere risici, samt sikrer det rigtige grundlag for alle væsentlige beslutninger.

Vi tager desuden ansvar for at facilitere og sikre det rette samarbejde mellem bygherre, rådgivere, entreprenører og leverandører. Som bygherrerådgiver anser vi det som vores fornemste opgave at sikre, at du som bygherre gennemfører dit projekt i den ønskede kvalitet, til tiden og til aftalt økonomi.

Typiske opgaver vi varetager indenfor bygherrerådgivning:

 • Forretningsanalyse og strategi for projekter
 • Planlægning og granskning af planer
 • Nye samarbejdsformer, Partnering/Lean projekt- og procesledelse, brugerprocesser
 • Udbudsrådgivning og teknisk kontrakt review
 • Økonomi- og tidsstyring
 • Due diligence
 • Projektgranskning og kvalitetssikring, samt opfølgning i udførelsen af projekter
 • Afdækning af special kompetencer
 • Afdækning af myndighedsprojekt og ansøgninger/tilladelser
 • Interessentanalyse
 • Estimering af budget
 • Facilitering af risikoproces herunder identificering af risici, udarbejdelse af mitigeringsplaner, monitorering og rapportering
 • Plan for Sikkerhed og Sundhed
 • Projektmodning
 • Projektledelse og styring af projektgennemførelse

Om du ønsker selv at stå i spidsen for dit projekt og have os med som bygherrerådgiver med alle de ydelser, vi tilbyder, eller du blot ønsker at gøre brug af enkeltydelser, er helt op til dig. Uanset dit behov vil vi rigtig gerne hjælpe dig til et succesfuldt projekt.

Kontakt os og lad os få en snak om jeres behov for bygherrerådgivning.